Sisällysluettelo
1. Selitä lyhyesti, mitä ilmastonmuutoksella tarkoitetaan.

2. Miten hiilidioksidipäästöt vaihtelevat alueellisesti maapallolla? Mitkä tekijät vaikuttavat päästöjen määrään eri alueilla?

3. Minkälaisia vaikutuksia globaalilla COVID-19-pandemialla voi olla ilmastonmuutokseen? Käsittele sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia ja perustele vastauksesi.

Ote
Ilmastonmuutos voidaan jakaa kahteen eri osaan: luonnolliseen ilmastonmuutokseen sekä ihmisen toimillaan aiheuttamaan kasvihuoneilmiön voimistumiseen.

Luonnollisen ilmastonmuutoksen aiheuttaa esimerkiksi muutokset Maan kiertoradassa ja akselin kallistuskulmassa (ja siten myös Auringon säteilyn erilainen jakautuminen maanpinnalle).

Ihmisen toimista johtuva ilmastonmuutos taas on seurausta liiallisesta kasvihuonekaasujen määrästä ilmakehässä ja niiden aiheuttamista muutoksista mm. Maan kasvillisuudessa ja albedossa.