Yksilöiden väliset erot | Essee | Arvosana 8

Johdanto
Eläinpopulaatioissa yksilöiden välillä on aina eroja. Se on myös helppo havaita ihmisillä: vaikka perusominaisuudet ovat kaikilta osin samanlaiset,yksilöiden valikoima on valtava vain ulkoisten ominaisuuksien suhteen.

Katkelma
Yksittäisten lajien muokkaaminen on erittäin tärkeää, koska tällä tavalla jotkut yksilöt tietyssä ympäristössä sopeutuvat hieman paremmin nykyisiin ympäristöolosuhteisiin kuin toiset.

Jos henkilö on sopeutuvampi ympäristöönsä kuin muut, hänellä on parempi kyky sopeutua. Parempi pätevyys heijastuu siihen, että yksilöllä on paremmat mahdollisuudet elää pidempää sekä lisääntyvät enemmän.

Näiden ominaisuuksien hienovaraiset erot ovat yksilössä luonnon valitsemat satunnaiset piirteet, jotka voivat olla hyviä tai huonoja.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia