Johdanto
Yhteiskunta näkyy kaikessa ympärillämme. Vaikka usein yhteiskunta mielletäänkin poliittiseksi käsitteeksi, kattaa se paljon muutakin kuin vain virastot ja kaupungintalot.

Yhteiskunta ja sen vaikutteet näkyvät esimerkiksi taiteessa, liikennesäännöissä tai kaupan kassajonossa, oikeastaan kaikessa ympärillämme.

Yhteisö, esimerkiksi perhe, tarkoittaa ihmisten muodostamaa ryhmää, joka on jollain tavalla yhteisön jäsenien identiteetille merkityksellinen.

Yhteisön jäseniä yhdistää usein esimerkiksi jaetut arvot, normit tai perinteet. Yhteisöt saattavat muodostua rakentuen, kuten juuri perheet.

Usein ne voivat kuitenkin muodostua myös sattumalta, kuten satunnaisesti valitun luokkaryhmän sisäinen tiivis ystäväpiiri. Kaikki ihmisryhmät eivät siis ole yhteisöjä: joukon muodostavat ihmiset, joilla on yhteinen tavoite, mutta joukon jäsenet ovat aina sattumanvaraisia.

Joukot ovat myöskin aina väliaikaisia. Esimerkiksi bussimatkustajat ovat joukko, sillä heillä on yhteisenä tavoitteena päästä määränpäähänsä, mutta he eivät välttämättä jaa arvoja tai koe minkäänlaista yhteenkuuluvuutta.

Kuten aika lailla kaikki ihmiset, kuulun itsekin useaan eri yhteisöön. Näitä ovat esimerkiksi perhe ja muutamat ystäväpiirit. Yhteisöjen erilaisten luonteiden vuoksi näitä yhteisöjä ylläpitävät erilaiset voimat.