Johdanto
Ihminen on kehittynyt kaikista eliöistä eniten, ihmisellä on kieli, jonka avulla pystymme kommunikoimaan selkeiten.

Kulttuuri taas on ihmisen moninaista toimintaa sekä ajattelua ja siihen sisältyy elämänmuodot, arvot, käyttäytymistavat sekä uskomukset.

Kulttuuripiiri on esim. kielen perusteella määritelty maantieteellinen alue. Kulttuurin dynaamisuus on kulttuurien olevista jatkuvassa muutostilassa monimuotoisia ja mukautuvia.

Kulttuurin jatkuvuus on sen kertomista seuraaville sukupolville. Kulttuurin perusominaisuudet: 1. se on jaettua, 2. se on opittua ja melko pysyvää, 3. vaikuttaa vahvasti ihmisten käyttäytymiseen, 4. se on organisoitu arvojen, asenteiden, uskomusten ja tarpeiden järjestelmä, 5. se on aineetonta, kuten arvot ja ajattelutavat ja aineellista, kuten tavat, kieli ja pukeutuminen.

Kulttuuripsykologia on aika uusi tieteenala, siinä tutkitaan ihmisten toimintaa sosiaalisiin ja kulttuurisiin ympäristöihin.

Psyyke eli mieli ja kulttuuri kuuluvat yhteen, koska ihminen muuttaa kulttuuriaan ja kulttuuri muuttaa heitä.