Vesistöjen tärkeys Euroopan historiassa | Essee | Arvosana 10

Johdanto
Vesistöt olivat elintärkeitä keskiajalla ja uuden ajan alussa valtakuntien kehityksessä Euroopassa. Vesistöt toivat mukanaan kauppareittejä, ruokaa ja vettä ja auttoivat maanviljelyssä.

Merien, suurten järvien ja -jokien rannoille syntyi kaupunkeja, kauppareittejä, viljelmiä ja satamia. Vesistöt mahdollistivat myös löytöretket, satamakaupunkien synnyn ja ristiretkiä.

Katkelma
Kaupunkien muurit tarjosivat suojaa asukkaille, satunnaisille kulkijoille ja kauppamiehille. Kaupungit kasvoivat entisestään kun maatalous tehostui ja maaseudulle kertyi liika-väestöä

väestönpaine suuntautui kaupunkeihin ja samalla maaseudun tuotteiden kysyntä lisääntyi. Kaupungit vaurastuivat kun ne hankkivat erioikeuksia ja itsenäisemmän aseman sekä lopulta irtautumaan lääniherrojen ja hallitsijoiden alaisuudesta.

Kaupankäynti elpyi, kun kaupungit kehittyivät. Vesistöt mahdollistivat keskiajalla ja uuden ajan alussa kaupankäynnin pidemmälle, nopeammin ja
laajemmin.

Suurimmat merireitit olivat Välimeri, Itämeri, Pohjanmeri ja Mustameri. Tavaran vienti ja tuonti Välimeren toiselta puolelta toiselle oli helpompaa ja tehokkaampaa kuin ikinä ennen.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia