Johdanto
Euroopan unioni ja Venäjä sopivat kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen vuonna 1994. Sopimuksessa määriteltiin tärkeimmät yhteiset tavoitteet ja sovittiin säännöllisestä yhteydenpidosta.

Pietarin huippukokouksessa vuonna 2003 Euroopan unioni ja Venäjä sopivat edistävänsä yhteistyötä perustamalla neljä yhteistä aluetta, jotka ovat talouden alue, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin alue sekä ulkoisen turvallisuuden alue.

Yhteisistä sopimuksista huolimatta Euroopan unionilla ja Venäjällä on 2000-luvun aikana ollut monia haasteita keskinäisissä suhteissaan.