Sisällysluettelo
Johdanto
Työn suoritus
Tulokset

Ote
Tarkoituksena oli mitata kuumennuslaitteen sähköteho kuumentamalla eri määriä vettä ja laskemalla aika, joka kului kuumennuksessa.

Sähköteho voidaan laskea jakamalla energia, joka saadaan veden ominaislämpökapasiteetin avulla, kuumennukseen kuluneella ajalla.

Tällä tavalla sain suurimmaksi osaksi saman tuloksen kaikilta eri vesi määriltä, mutta puolen litran kohdalla teho oli laskun mukaan paljon alhaisempi.