Johdanto
Suomi on osa Euroopan unionia, mikä antaa sille myös oikeuden vaikuttaa unionin toimintaan.

Pienenä maana Suomi jää helposti suurten jäsenmaiden kuten Saksan ja Ranskan varjoon, mikä luo suomalaisille haasteen pyrittäessä olemaan mukana unionin päätöksenteossa.

Unionin päätöksillä on kuitenkin vaikutusta jäsenmaiden asukkaiden jokapäiväiseen elämään, joten on tärkeää, etteivät suomalaiset jää paitsioon, kun asioista päätetään.

Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995. Asiasta järjestettiin neuvoa-antava kansanäänestys. Äänioikeutetuista suomalaisista 56,9 prosenttia, eli enemmistö, oli unioniin liittymisen kannalla.

Ote
Neuvosto toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ja se hyväksyy ja neuvottelee lainsäädännöstä Euroopan komission ehdotusten pohjalta.

Lisäksi se sopii EU:n talousarviosta eli budjetista ja hyväksyy sen yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Neuvostossa ei ole pysyviä jäseniä, vaan se koostuu kymmenestä erilaisesta kokoonpanosta, joista kukin käsittelee omia politiikan alojaan.

Kukin EU-maa lähettää neuvoston kokouksiin käsiteltävänä olevasta alasta vastaavan ministerinsä. Neuvosto voi esimerkiksi järjestää talous- ja rahoitusasioita käsittelevän kokouksen. Tällöin kokousta kutsutaan talous- ja rahoitusasioiden neuvostoksi.

Neuvoston kokouksissa on jokaisella jäsenmaalla vaikuttamisen mahdollisuus. Siksi ei ole itsestään selvää, ketä ja minkälaisilla ajatuksilla Suomi lähettää neuvoston kokouksiin.

Suomessa EU-politiikkaa ja asioiden valmistelua ohjaa Suomen hallitus. Hallitukseen kuuluvat ministeriöt valmistelevat neuvostossa käsiteltäviä kysymyksiä ja pyrkivät varmistamaan sen, että Suomella olisi yhtenäinen linja neuvostoon vietäväksi.

Suomessa hallitukseen kuuluu erityinen EU-ministerivaliokunta. Sen tehtävä on käsitellä merkittävimmät EU-asiat. EU-ministerivaliokunnassa puheenjohtajana toimii pääministeri.

Kokouksien tehtävän on sopia Suomen linja Euroopan unionin neuvoston kokouksiin. Lisäksi EU-ministerivaliokunnan kokouksiin osallistuu Suomen EU-suurlähettiläs. Suomen EU-suurlähettiläänä toimii Marja Rislakki.

EU-suurlähettilään rooli oman jäsenmaan kannalta on merkittävä. Suurlähettiläs kuuluu niin sanottuun Coreperiin, joka on jäsenmaiden pysyvien edustajien eli EU-suurlähettiläiden komitea.