Johdanto
Artikkelissa löytyy monia ulkoasuelementtejä. Artikkelin otsikko on yksinkertainen, mutta samalla laaja aiheinen.

Tekstin otsikon vaikealla viruksella tarkoitetaan siis HIV-virusta. Ingressi tekstissä on otsikon alapuolella ja se johtaa lukijaa eteenpäin leipätekstiin.

Ote
Leipäteksti on artikkelin pääasiallinen tekstisi, joka kertoo syvällisemmin artikkelin aiheesta, joka on HIV- virus.

Leipätekstiä artikkelissa löytyy eniten ja sillä selitettään aihetta lukijalle. Väliotsikko rajoittaa seuraavat tekstit lyhyisiin aiheisiin. Väliotsikko kertoo mihin seuraavat leipätekstit liittyvät.

Artikkelin grafiikat kertovat HIV-viruksesta. Grafiikalla yritetään hahmottaa viirusta, sen vaikutusta maailmaan ja HIV-rokotteen kehityksestä.