Johdanto
Väestön määrä on muuttunut historian aikana paljon. Isossa kuvassa väestön määrä on moninkertaistunut verrattuna siihen mitä se oli esimerkiksi 20 000 vuotta sitten. Historian aikana väestön määrä on myös romahtanut useamman kerran.

Ote
Neoliittisen vallankumouksen myötä noin 10 000 vuotta sitten väestön määrä alkoi kasvaa hiljalleen.

Neoliittinen vallankumous eli asteittainen maanviljelyyn siirtyminen metsästäjä-keräilijä elämäntavasta alkoi Lähi-Idästä hedelmällisen puolikuun alueelta.

Tämän muutoksen taustalla vaikutti esimerkiksi ilmastonmuutos, joka vaikutti saalistettavien eläinten määrään ja siten ruoan saatavuuteen.