Johdanto
Pallokentällä on Uuno Kailan kirjoittama runo vuodelta 1928. Runo on ilmestynyt Paljain jaloin -kokoelmassa.

Muodoltaan se on hyvin perinteinen, sillä yksi säkeistö muodostuu aina neljästä säkeestä. Säkeistöjä on yhteensä 12 ja ne on aseteltu tasaisesti peräkkäin.

Ote
Jokaisessa säkeistössä on loppusoinnut siten, että toisen ja neljännen säkeen loppujen riimit rimmaavat.

Kaksi peräkkäistä säettä muodostavat aina säkeenylityksen, mutta nissä ei kuitenkaan ole loppusointuja. Tämä tuo runoon tasaista poljentaa ja säännöllisyyttä.

Runossa on myös alkusointuja sisällytettynä useammassa kohtaa siten, että säkeistön ensimmäisen ja toisen tai kolmannen ja neljännen säkeen alut ovat samat sanat.