Johdanto
Tärkein yhteinen oppi kaikilla kolmella uskonnolla on ylivoimaisesti monoteismi.

Monoteismi eli yksijumalisuus tarkoittaa sitä, että uskonto keskittyy yhden jumalan ympärille, ja siinä uskotaan vain yhteen jumalaan.

Tämä eroaa Kauko-Idän uskonnoista kuten esimerkksi hindulaisuudesta, jossa on lukemattomia jumalia joilla on kaikilla omia tehtäviänsä.

Ote
Toinen opillinen piirre mikä on Lähi-idän uskonnoille yhteistä on niiden lineaarinen aikakäsitys.

Lineaarinen aikakäsitys tarkoittaa aikakäsitystä, jonka mukaan ajalla on selkeä alku ja selkeä loppu.

Kaikissa näissä uskonnoissa aika alkaa maailman luomisesta, ja loppuu tuomiopäivään.

Tämäkin eroaa Kauko-idän uskonnoista, joissa aikakäsitys on useimmiten syklinen.

Syklisen aikakäsityksen mukaan aika koostuu aikakausista, jotka kiertävät ikuisesti uudelleen ja uudelleen.

Kolmas yhteinen oppi Abrahamilaisten uskontojen välilläon usko persoonalliseen pahaan, eli tässä tapauksessa Saatanaan.