Johdanto
Uskonnon määritteleminen on vaikeaa, sillä uskonnot ovat hyvin erilaisia, eikä niille ole helppoa löytää yhteistä nimitystä.

Uskonto voi olla usko johonkin yliluonnolliseen, jonka avulla yritetään selvittää vastaus kaikista perimmäisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi mikä on elämän tarkoitus?

Uskontojen erilaisuutta kuvaa hyvin esimerkiksi se, että kristinuskossa rukoillaan jumalaa syntien anteeksiantamiseksi, mutta buddhalaisuudessa ihminen ei valaistu jumalaan luottamalla, vaan keskittämällä huomion vain itseensä.

Erilaiset uskonnot ja katsomukset vaikuttavat ihmisen ajatteluun ja elämäntapaan ja ovat siten tärkeä osa identiteettiä.

Tästä voidaan päätellä, että eri uskonnot näkyvät ja muovaavat meitä ympäröivässä kulttuurissa ja maailmassa, vaikka emme sitä huomaisikaan.

Uskontoja voidaan luokitella monella eri tavalla ja yksi tavoista on niiden syntytavan perusteella.

Esimerkiksi hindulaisuus on etninen uskonto, eli se on saanut syntynsä pitkän ajan kuluessa jonkin kansan ympärillä, eikä sillä ole perustajaa.

Kristinusko taas on perustettu uskonto, eli se on kehittynyt nopeammin jonkun perustajan vaikutuksesta.