Johdanto
Uskonnon määrittelyyn suhtaudutaan nykyisin varauksellisesti, mutta J. P. Prattin mukaan se on yksilöiden tai ryhmien vakava sosiaalinen suhtautuminen siihen voimaan tai niihin voimiin, joiden he katsovat viimekädessä säätelevän pyrkimyksiään ja kohtaloitaan (a otsikkoon liittyvä asiatieto/ määritelmä).

Uskonnot ovat uskomus- ja katsomusjärjestelmiä, jotka ohjaavat ihmisten maailmankuvan tulkintaa, suhtautumista perimmäisiin kysymyksiin sekä eettisiä arviointeja (b asiayhteys).

Uskontoja voidaan luokitella esimerkiksi lähdekirjallisuuden, levinneisyyden tai kannattajamäärän mukaan (c lisätieto).

Tässä esseessä tulen tarkastelemaan uskontojen tutkimusta yleisistä tieteen näkökulmista, uskontotieteen tutkimusaloja, teologisia oppiaineita, uskonnontutkimuksen lähitieteitä sekä teologista tutkimusta Helsingin yliopistossa (d loppuvastauksen sisällysluettelo).

Sisällysluettelo
Uskonto tutkimuskohteena
- uskontojen tutkimusta yleisistä tieteen näkökulmista
- uskontotieteen tutkimusaloja
- teologisia oppiaineita
- uskonnontutkimuksen lähitieteitä
- teologista tutkimusta Helsingin yliopistossa