Uskonnon käsitteitä | Essee | Arvosana 10

Sisällys
Fundamentalismi
Uusateismi
Jihadismi
Positiivinen uskonnonvapaus
Sekularisaatio

Katkelma
Fundamentalismi
Fundamentalismi tarkoittaa, että pyhiä kirjoja pidetään erehtymättöminä ja sanatarkasti oikeina.

Fundamentalistit haluavat muuttaa yhteiskuntaa uskonnollisesti oikeaan suuntaan, ja joskus tämä tapahtuu väkivaltaisesti.

Fundamentalismiin liittyy usein käsitys moraalisesta dualismista, eli tiukasta jaosta hyvää ja pahaan, ja käsitys lopun ajasta.

Fundamentalisteja on kritisoitu siitä, että he pitävät oikeutenaan määritellä pyhien kirjojen usein vertauskuvallisten ja monitulkintaisten tekstien oikean tulkinnan ja merkityksen.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia