Johdanto
Oman mielipiteen ilmaiseminen on jatkuvasti tärkeässä roolissa, eikä ilman sitä voi pärjätä elämässä, sillä se on ainoa keino tuoda omat ajatukset esille.

Mielipiteen ilmaisua tarvitaan esimerkiksi koulussa, töissä, sekä ihan vain kavereiden kanssa keskustellessa.

Mielipiteen ilmaiseminen ei kuitenkaan aina ole ihan yhtä helppoa, vaan se tarvitsee taustalleen riittävän määrän rohkeutta.

Tämä johtuu siitä, että omat mielipiteet voivat erota hyvinkin paljon muiden mielipiteistä, minkä takia saattaa leimautua suhteellisen helposti.

Facebookissa 7.9.2014 julkaistussa Sauli Fayn kirjoittamassa päivityksessä käsitellään mielipiteen ilmaisua, sekä sitä miten sanotut asiat saattavat vaikuttavat muihin ihmisiin.

Ote
Mielipiteen ilmaisemista ei kuitenkaan pidä välttää vaan mielipidettä kannattaa ilmaista aina silloin kun on tarve, sillä se on keino saada omat ajatukset esille.

Fay kertoo Facebook päivityksessään, että päätyi haukkumaan naista, joka oli puolestaan haukkunut kehitysvammaista henkilöä.

Mielestäni tapauksessa toimittiin oikein, sillä Fay pystyi omilla mielipiteillään puolustamaan henkilöä, joka ei siihen itse olisi kyennyt.

Kyseinen tapaus kuvastaa kuitenkin hyvin sitä, että mielipiteen ilmaisemiseen vaadittavaan rohkeuteen vaikuttaa myös sen hetkinen tunnetila.

Mielestäni artikkelissa mainitussa tapauksessa tulee hyvin ilmi se, kuinka Fay voimakkaan tunnetilansa alaisena ilmaisee mielipiteensä.

Mielipiteen ilmaisu ei kuitenkaan aina liity vain tapauksiin, joissa täytyy puolustella itseään tai muita henkilöitä.

Tuntemattomasta lähteestä poimitussa 18.4.2004 julkaistussa Aaro Harjun kirjoittamassa artikkelissa “Kompetenssit aktiiviseen kansalaisuuteen”, käsitellään miten ihmisestä voi tulla aktiivinen kansalainen sekä sitä, mitä hyötyä on olla aktiivinen kansalainen.