Johdanto
Unicefin Aira Samulin – ”Olen pakolainen” -videossa vedotaan varsin monilla tavoilla katsojaan. Pääasiassa tehokeinona on käytetty tunteisiin vetoamista.

Aira Samulin luo vahvaa kuvaa yhtenäisestä Suomesta ottamalla esille esimerkiksi sodan ja sodassa kärsineet lapset.

Video alkaakin sanoilla ”Sotiemme aikana...”, joka herättää varmasti monissa tunteita. Suomen sodat ovat suomalaisille edelleen hieman arka aihe ja sodista huolimatta säilytetty itsenäisyys on kansamme ylpeys.

Vedotessaan sotiimme ja oman maamme pakolaislapsiin tuo Samulin myös kaukaisten maiden sodat lähemmäs omaa moraalin piiriämme.

”... Heistä noin 200 000 oli lapsia.”

Videossa on käytetty tilastoja apuna vaikutuskeinona. Ihmisten kuullessa ääneen kuinka monia pakolaislapsia esimerkiksi Suomesta pakeni Ruotsiin, he ymmärtävät tilanteen laajuuden.

Aira Samulin on monelle suomalaiselle tuttu kasvo. On siis tehokkaampaa käyttää jo valmiiksi tunnettua henkilöä mainoksen kasvoina, sillä ihmisten myötätunto helposti rajoittuu tietyllä tavalla tuttuihin ihmisiin ja kasvoihin.