Johdanto
Oskar Matzerath är en mental patient som har levt ett långt och händelserikt liv. Han växte upp under 1930-talet i Tyskland.

I Tyskland under den här tiden och i Europa för den delen rådde den mest oroliga politiska situationen någonsin tidigare.

Fascismen sträckte sin långa arm över Europa, och Tyskland under ledningen av Adolf Hitler hade sedan 1933 sannerligen drabbats.

Osäkerheten av det politiska läget medförde en allmän rädsla och oro som drabbade så gott som alla europeer.

Ingen visste vad som skulle hända till näst, och det var det som skrämde dem.

Att inte kunna försäkra ens barn om deras säkerhet är något som kan knäcka även den bästa förälderns sinne, men själva barnen lämnas oftast utanför i beräkningarna.

Hur situationen påverkade små barn ansågs inte vara en tillräckligt viktig fråga i dessa svåra tider.

Ote
Då Oskar växer upp bestämmer han sig för att rymma till en cirkus efter att hans biologiska fader dör.

Han är dock inte desto mera påverkad av hans död utan fortsätter endast leva som han gjort tidigare, nu i cirkusens gemenskap.

Oskar under den här delen av boken betedde sig enligt mig mycket barnsligt och fastän jag kände till hans bakgrund kunde jag inte hitta någon sympati för hans handlingar.

Günter Grass gör ett fantastiskt jobb då det kommer till att införa en kulturell kontext i handlingen.

Oskar vars blotta tillkomst är resultatet av en otrogenhetsaffär kommer enligt mig att fortsätta avspegla detta under hela sitt liv.

Oskar är klen och liten vilket återigen återspeglar omständigheterna under hans tillkomst.

Det här kopplas sedan perfekt ihop med rasbiologin samt de aktuella kulturfrågorna.

Oskar kommer helt enkelt att symbolisera något med sin trumma, han är inte direkt synlig men är ändå ständigt närvarande.

För mig kom det här att koppla direkt till förintelsen och reningen av det tyska folket.

Oavsett hur mycket man försöker utrota något eller gömma det, kommer det ändå att alltid finnas kvar där trummande.

Det slutliga skedet av karaktärsutvecklingen är enligt mig den gamla inlåsta Oskar. Han befinner sig på ett mentalt institut.

Det är då de flesta reflektioner kring hans upplevelser sker. Han är helt enkelt en mera sammansatt person.