Johdanto
Sukupuolten välillä työllisyysaste vuosina 1990-2014 selvästi korreloi sekä keskenään että molempien sukupuolten yhteenlasketun prosenttiosuuden kanssa.

On kuitenkin huomattava, että miesten työllisyysaste on parempi kuin naisten vaihtelevan suuruisesti noin kymmenestä prosenttiyksiköstä noin kahteen.

Molempien sukupuolten työllisyysaste, eli se, kuinka moni juridisesti työikäisistä (15-64-vuotiaista) käy viikoittain vähintään tunnin ajan palkkatyössä, on laskenut suuresti vuosina 1990-1994.

Ote
Hieman, noin 5 prosenttiyksikköä heidän työllisyysastettaan pienempi on 25-34-vuotiaiden työllisyysaste. Vaikka korrelaatio löytyy, on 15-24-vuotiaiden työllisyysaste selkeästi matalampi kuin edellä mainittujen ikäryhmien.

55-64-vuotiaat kulkevat heidän kanssaan samoissa työllisyysasteen lukemissa, joskin tämän ikäryhmän työllisyysaste on noussut entisestään silloin, kun 15-54-vuotiaiden on laskenut.

Aikavälillä tasaisessa nousussa on 65-74-vuotiaiden työllisyysaste, joka kuitenkin parhaimmillaan vuotena 2014 on edelleen vain 10 prosenttiyksikköä.

Naisten ja miesten välisiin työllisyysasteen eroihin on vaikuttanut mm. naisen asema ja erilaiset tottumukset.