Sisällysluettelo
Sisällys luettelo Otsikot Johdanto (sivu 3)
Yhteiskunnallinen rasismi (sivu 4) Institutionaalinen rasismi yhteiskunnassa (sivu 6) Insitutionaalinen rasismi Yhdysvalloissa (sivu 7) Loppupäätelmät (sivu 9)
Itsearvionti (sivu 9)
Lähteet (sivu 9)
ala otsikot
Rakenteellinen rasismi (sivu 4) Eri etnisten ryhmien erot (sivu 5)

Ote
Rasismi nykypäivän yhteiskunnassa on kiinnostava aihe, koska se on joillekin ihmisille arkipäiväistä. Haluan tällä aiheella muistuttaa ihmisiä ,että rasismia on vieläkin.

Aihe on eri kuin ihmisten välinen rasismi, koska aihe on rakenteellinen rasismi jota on eriarvoisuutta tuovat käytännöt esim: palveluissa ja toimintatavoissa.

Aihe on tärkeää ,koska sitä vastaan on vaikeaa osoittaa mieltään ja sen rakenteita voi olla vaikeaa ymmärtää siksi haluan avata sitä paremmin ja selkeyttää sitä.

Siinä on myös niin sanotusti sisältytetty muitakin rasismin osia kuten: rotuerottelua ja kultuurirasismia. Kerron myös sen historiasta. Se on myös rasismin vaarallisin muoto, koska esim: sitä esiintyy koulutuksessa, työelämässä ja palveluissa.

Kerron myös instutionaalisesta rasismista joka tunnetaan systemaattisena rasismina. Sitä on pistetty lakien kautta yhteiskuntaan ja se johtaa syrjintään esim: työllisyydessä, rikosoikeudessa ja jne.

Se on hyvin vaarallinen ,koska siihen on melkein mahdotonta vaikuttaa ja sitä on yhä jossain maissa. Tutkielman tavoitteena on selittää yksinkertaisella ja monimutkaisella tavalla rakenteelinen rasismi eli yhteiskunassa tapahtuvaa rasismia ja sen ala lajeja ja maita jossa sitä tapahtuu sekä selittää systeminen rasismi.

Tutkielma sisältää rakenteellisen rasismin eri muotoja ja systemaalista rasismia, niiden tavoitetta ja miten sitä torjutaan ja protestoidaan vastaan sekä miten sen voi havaita.

Kerron systeemisesta rasismista ja rakenteellisesta rasismista Yhdysvalloissa, koska siellä näillä asioilla,on iso historia ja paljon esimerkkejä.

---

Yhteiskunnallinen rasismi on institutionaalisten, historiallisten, kulttuuristen ja ihmissuhde käytäntöjen virallistaminen yhteiskunnassa, joka asettaa yhden tai useamman etnisen ihmisryhmän parempaan mahdollisuuteen menestyä ja heikentää samalla muita ryhmiä niin, että ryhmien välille syntyy eroja tietyn ajanjakson aikana.Yhteiskunnallista rasismia kutsutaan myös rakenteelliseksi rasismiksi ja myös systeemiseksi rasismiksi.

Carl Jamesin mukaan yhteiskunta on rakennettu tavalla, mikä sulkee suuren määrän vähemmistötaustaisia ihmisiä osallistumasta sosiaalisiin instituutioihin.

Lainattu ’ Instituutiot ovat sosiaalisen järjestyksen ja yhteistyön rakenteita ja mekanismeja, jotka ohjaavat kahden tai useamman yksilön käyttäytymistä’.

Rasismi voidaan luokitella viiteen tyyppiin James Joseph Scheurichin ja Michelle D Youngin mukaan: julkinen rasismi Esim: kun henkilö sanoo jotain rasistista, piilevä rasismi, mikä on myös yksilöllinen tapahtuma.

institutionaalinen rasismi, minkä aikana instituutiot kohtelevat eri rotujen ihmisiä eri tavoilla, yhteiskunnallinen rasismi ja sivilisaatiorasismi.