Johdanto
Turvallisuuden tunteen kuuluisi olla osana maailman jokaisen ihmisen elämää ja arkea. Kaikilla ihmisillä kuuluisi olla oikeus tuntea turvaa ja rakkautta.

Näin ei kuitenkaan ole, sillä turvallisuuttamme niin Suomessa kuin muualla maailmassa uhataan monin eri tavoin.

Olisi tärkeä pyrkiä turvaamaan jokaisen maan kansalaisten turvallisuus, jottei kenenkään elämänlaatu perustuisi pelkoon tai epävarmuuteen.

Ote
Yle.fi julkaisemassa artikkelissa ”Analyysi: Suomessa vähiten poliiseja Euroopassa – turvallisuus ei poliiseja lisäämällä lisäänny” (Marcus Ziemann, 15.4.2017)

käsitellään Suomen turvallisuutta, poliisien vähyyttä sekä maan rikollisuutta. Artikkelista tulee jo heti otsikosta ilmi, että Suomella on poliisinvirassa vähemmän henkilöitä kuin muualla Euroopassa.

Poliisien lisääminen Suomessa ei vähentäisi rikollisuutta ja voisi näin turvata ihmisille parempaa ympäristöä. ”Kansainvälisesti vertailtaessa Suomi on erittäin turvallinen paikka.”