Johdanto
Turvallisuuden tunteen kuuluisi olla osana maailman jokaisen ihmisen elämää ja arkea. Kaikilla ihmisillä kuuluisi olla oikeus tuntea turvaa ja rakkautta.

Näin ei kuitenkaan ole, sillä turvallisuuttamme niin Suomessa kuin muualla maailmassa uhataan monin eri tavoin.

Olisi tärkeä pyrkiä turvaamaan jokaisen maan kansalaisten turvallisuus, jottei kenenkään elämänlaatu perustuisi pelkoon tai epävarmuuteen.

Ote
Kestävän kehityksen tavoitteina ovat muun muassa poistaa köyhyys ja nälänhätä, suoda kaikille hyvä terveys ja hyvinvointi sekä parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Myös hyvä koulutus, vastuullinen kuluttaminen ja oikeudenmukaisuus ovat kohtia YK:n listauksessa.

Köyhissä maissa ihmisten turvallisuutta uhkaavat niin monet eri asiat, ettei tehtävä tule olemaan helppo.