Tulkintoja Rooman tuhosta | Essee | Arvosana 10

Johdanto
Rooman mahtivallan tuho on ollut tapahtumisestaan lähtien kuuma peruna maailmalle. Syytä tuhoon ollaan kautta aikain koetettu perustella useilla toisistaan poikkeavilla selityksillä.

Selityksiä yhdistää usein se, että ne liittyvät tavalla tai toisella perustelun esittäjän omiin mielipiteisiin tai kantoihin.

Katkelma
Helsingin yliopistossa Rooman kirjallisuuden professorina toimineen Edwin Linkomiehen tulkinta Rooman tuhosta liittyy nuoriin.

Hänen mielestään nuorille ei opetettu oikeita arvoja ja moraalia, joiden avulla he olisivat voineet pitää Roomaa yllä. Nuorilta puuttuivat esikuvat, joiden jalanjäljissä he olisivat halunneet jatkaa Rooman tarinaa.

Linkomiehen tulkinnan opetus on se, että aikuisten pitäisi ottaa enemmän vastuuta myös maailmasta, jossa he eivät itse enää välttämättä elä.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia