Johdanto
Tuija Siltamäen kirjoittamassa kolumnissa “Vain asenne ratkaisee! Siis mikä?” (Yle uutiset, 6.3.2018) käsitellään asenteen merkitystä työelämässä.

Siltamäen mukaan asenne on tärkeää työnhakijalle, mutta pätevyyden tulee olla tärkeimmässä roolissa.

Siltamäki käyttää kolumnissaan useita erilaisia kielellisiä keinoja värittääkseen tekstiä. Kolumnissa on huomattavissa alatyylisiä sanoja: “perseestä”.

Ote
Kolumnissa on myös positiivisia ja negatiivisia sanoja. Positiivinen sanavalinta on “hulvattomuuksia” ja negatiivinen on “tajutonta pälliä”.

Negatiivinen ja positiivinen ovat toistensa vastakohdat ja tämä tuo tekstiin monipuolisuutta. Näillä sanavalinnoilla Siltamäki haluaa tuoda ajatuksensa vahvasti esille.

Kolumni on yleisesti kirjoitettu hyvällä yleiskielellä, mutta erilaisia puhekielisiä ilmaisuja on havaittavissa tekstissä.

Siltamäki käyttää esimerkiksi sanoja: “pimu” ja “jätkä”. Näissä sanoissa on rennompi tyyli kuin sanoissa tyttö ja poika, ja koska ne on kirjoitettu puhekielellä, lukijan voi olla helpompi samaistua tekstiin.