Johdanto
Aineistossa o1evat ko1me tilastograafia kLivaavat suomalaisten vapaa-ajanviettotavasta kuinka suuri osuus naisista ja miefitsta kayvat kirjastossa pelaavat videopeleja ja millaisissa musiikki-konserteissa he kayvat Tata on tutkittu vuosien 1981-2017 valilla.

Tilastograafin mukaan suositLlimmat konsertit vLionna 1581 ovat olleet hengellinen mustikk! klasstnen musiikk\ ia pop.’rock-•musiikki.

Hengellinen ja klassinen musiikki 1981-luvu1Ia old suosittua koska suurin osa vaestosta oli kuLinnellut tuon tapaista mus!ikk!a jo inonia kyinmenia vuos!a. joka on myos pysyny help SLiosittuna.

Noma aikoina rap tai hip hop musiik\sta ei tiedetty Suomessa tai sita ei a\nakaan ollut.

Rap mustikk\ syntyi 1970-IUVLiIIa Amerikassa, joten tilastogrammin nzLikaan voidaan p9atella, etta se e\ o!Iut !evinny vie!a Suomeen 1981-Iuvu!Ia KLin taas jos verrataan nykyvuosien kuunnellui nta musiikkia 1581-Iukuun niin huomataan ett9 pop.'’rock. iskelma- |a jou1UfT!LISiikki ovat pysyneet hyvin suosittuna vuodesta 2000 asti. Eli suosittu niusi\kki ei ole niuuttunut kauheasti vuosien aikana.