Tietokoneet ja ihmisen toimintaympäristö | Essee | Arvosana 9

Johdanto
Tietokoneista on muodostunut ihmisille varsin laaja toimintaympäristö ja lyhyessä ajassa niistä on muodostunut osa arkeamme.

Aluksi tietokone-harrastus synnytti pienen yhteisön, mutta ajan myötä lähes kaikki länsimaalaiset ihmiset ovat omaksuneet tämän yhteisön säännöt.

Fyysisestihän ihminen on paikoillaan ruudun edessä, mutta sen ääreltä voi silti tavoittaa koko maailman:

eskustella kenen tahansa kanssa, saada tietoa mistä vain ja omalla tavallaan "vierailla" missä vain.

Katkelma
Erilaiset palvelimet ja ohjelmat pyrkivät tarjoamaan uusia vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen ja koulukasvatuksen oppimateriaaleihin.

Näiden mukaan oppiminen voi olla hauskaa ja mielekästä. Tarjolla on mm. ohjelmia ja pelejä, joita sovelletaan kohdeyleisön mukaisesti.

Tietokoneen avulla voidaan edesauttaa ja jopa alusta alkaen opettaa lapsi lukemaan. Eräs ohjelma ääntää oppivalle lapselle sen näyttämät kirjaimet, tavut ja sanat.

Peli etenee lapsen mukaan räätälöidyllä vauhdilla ja oppimista voidaan tehostaa erilaisilla mielekkyyttä lisäävillä vaihtoehtoisilla ominaisuuksilla (esimerkiksi poikalapsi voi ”ampua” sanoja ruudulta alas).

Myös tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivä jaksaa opiskella tietokonepelin avulla helpommin, kuin perinteisin menetelmin. Ohjelmat voivat olla myös mielekäs tapa ehkäistä esimerkiksi lukihäiriötä.

Oppiminen on silti myös sosiaalinen prosessi, joten esimerkiksi kouluissa ohjelmia tullaan käyttämään opettajan lisäksi apuvälineenä, ei korvaajana.

Myös myöhemmällä iällä oppiminen voi käydä tietokoneen avulla kätevästi. Oppiminen on usein nuorilla osittain alitajuista.

Useat nuoret selailevat päivittäin runsaasti mm. englanninkielisiä sivustoja/sovelluksia, jotka kehittävät tehokkaasti kielitaitoa.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia