Johdanto
Nykypäivänä tietoa on saatavilla helpommin ja enemmän kuin ikinä aikaisemmin ihmiskunnan historiassa.

Mutta Newtonin 3. lain mukaan jokaista tapahtuvaa voimaa kohden syntyy myös vastakkaissuuntainen yhtä suuri voima.

Tämä pätee myös tiedon kanssa, sillä nykyään väärää tietoa on yhtä paljon, ellei jopa enemmän kuin oikeaa tietoa.

Miten sitten voi erottaa väärän tiedon oikeasta tiedosta? Mitä on oikea tieto? Mitä edes sana “tieto” tarkoittaa?

Antiikin Kreikassa elänyt ja tänä päivänäkin vaikuttava filosofi Platon on esittänyt klassisen tiedon määritelmän, joka kuuluu seuraavasti: tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus.

Sen kriteerien avulla tieto pyritään erottamaan luuloista, mielipiteistä sekä väärinymmärryksistä.