Johdanto
Jotta tutkimus voidaan tehdä, täytyy ensiksi rajata TUTKIMUSONGELMA. Tutkimusongelma tarkoittaa tutkimuksen tarkkaa aihetta.

Pyrkisin rajaaman tutkimuksen aiheen mahdollisimman pieneksi, sillä sitä on mahdollisuus tutkia tarkemmin sekä saaden luotettavampia tutkimustuloksia.

Ote
Seuraavaksi valitaan tutkimusmenetelmä. Tätä varten tarvitaan OTOS eli tutkittava joukko laajemmasta ryhmästä tutkimusta varten.

Otoksen tulisi olla mahdollisimman kuvaava, eli siinä pitäisi olla mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä siinä suhteessa kuin heitä on.

Tässä tutkimuksessa pitäisi siis ottaa tutkimukseen paljon erilaisia oppilaita sekä kouluja eripuolelta Suomea erilaisista lähtökohdista. Lisäksi täytyy miettiä, kuinka tieto kerätään.