Johdanto
HK.3 a) Keiden kaikkien ääni tekstissä kuuluu ja miten eri äänet on otettu tekstiin mukaan? Vastauksen sopiva pituus on 1000–1500 merkkiä.

“Valheitta voit paremmin”-artikkeli (Tiede-lehti) kertoo rehellisyyden tärkeydestä ja miten valheiden lopettaminen parantaa elämänlaatuasi.

Ote
Puttonen ottaa tekstiin mukaan kolmen eri yliopiston tutkijoiden näkökannat. Hän haastattelee itsepetosta tutkinutta Turun yliopiston filosofian professoria Juha Räikkää.

Räikkä kertoo ihmisillä olevan eri näkemyksiä kyseisestä aiheesta. Hän kertoo tekstissä kahdella repliikillä itsepetoksesta.