Johdanto
Lue Aleksis Salusjärven artikkeli Onko suomalainen kirjallisuus maailmankirjallisuutta? (https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/24/onko-suomalainen-kirjallisuus-maailmankirjallisuutta).

Vastaa tekstin perusteella omin sanoin ja kokonaisin virkkein suomeksi kysymyksiin 1-5. Älä siis kopioi lauseita suoraan tekstistä! Voit suunnitella vastaustekstejäsi ensin myös kynällä ja paperilla.

Sisällysluettelo
1. Miten Laura Lindstedt suhtautuu siihen, että yhä useampi hänen kirjojensa lukija on ulkomaalainen? (10 p.)

2. Miksi Laura Lindstedt on innoissaan Helsinki Lit -festivaalista? Mainitse kaksi asiaa.

3. Miksi artikkelin mukaan käännöksen merkitys on kirjallisuudessa tärkeää?

4. Miksi suomalainen kirjallisuus on maailmankirjallisuutta? Perustele kolmella tavalla, jotka perustuvat artikkeliin.

5. Mitä ongelmia kääntäjät Anu Partanen ja Ville Keynäs näkevät kirjamaailman tilanteessa. Mainitse kolme asiaa.

Ote
Lindstedt suhtautuu siihen todella myöntevästi. Käännökset antavat hänen mielestä monia mahdollisuuksia kirjailijoille.

Uudet käänöskieleet lisäävät yleisöä ja jakavat oman maan kulttuuria muille. Lindstedtille käänökset ovat todella tärkeitä, ja hänen mielestä maailma ilman käänettyä kauonkirjailisuutta olisi ihan erilainen.