Tehtäviä soluista | Essee | Arvosana 10

Sisällys
Millä perusteella solu on eläinsolu?
Solun osat
- Tuma
- Ribosomi
- Mitokondrio
- Sentriolit
- Golgin laite
- Lysosomi
Korjaa väittämät
1) Kasvisolut tuottavat tarvitsemansa ATP-energian soluhengityksellä vain öisin.
2) Meioosin 2. jakautumisen (tasausjaon) aikana voi tapahtua ilmiö, jossa kokonaiset kromosomin palaset voivat vaihtaa paikkaa vastinkromosomien välillä.
3) Ihmiselle annetaan tiputuksessa vettä, jonka suolapitoisuus vastaa meriveden suolapitoisuutta (3,5% suolaliuos).
4) Yhteisvallitsevat alleelit, kuten ihmekukan värin aiheuttaman geenin alleelit, vaikuttavat yksilön fenotyyppiin itsenäisesti.
5) Entsyymit rakentuvat proteiiniosasta ja substraatista ja ne toimivat vain solun sisällä.
6) Vain kasveilla on soluseinä solukalvon ulkopuolella.

Katkelma
Solussa on tuma, minkä vuoksi se ei voi olla bakteerisolu (eikä arkeonisolu). Bakteerisolu on eläinsolua yksinkertaisempi, eikä siinä ole esimerkiksi Golgin laitetta tai mitokondrioita.

Solu ei voi olla kasvisolu (eikä sienisolu), koska siinä ei ole soluseinää. Solu ei voi olla kasvisolu myöskään siksi, että siinä on lysosomeja eikä vakuolia.

Kasvisoluissa on yleensä myös viherhiukkasia, mitä ei ole tässä solussa. Solu on eläinsolu, koska siinä on sentriolit, jotka löytyvät vain eläinsolusta, eikä se aikaisempien perustelujen perusteella voi olla muukaan solu.

---

Tuma
Tuma sisältää DNA:n kromatiinirihman tai kromosomien (solun elinvaiheesta riippuen) muodossa.

DNA:ssa olevat geenit ohjaavat solun toimintaa sisältämällä ohjeet proteiinien rakentamiseen.

Tuman keskellä olevassa tumajyväsessä valmistetaan ribosomi-RNA:ta. Tumakotelossa olevien tumahuokosten kautta aineet, kuten RNA, pääsevät tumaan ja sieltä pois.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia