Johdanto
Nykypäivänä tasa-arvo nousee entistä tärkeämmäksi aiheeksi kuin ennen vanhaan. Vaikka tasa-arvoa pidetään tärkeänä aiheena ja siitä puhutaan todella paljon, se ei ole itsestään selvä asia.

Ympäri maailmaa on edelleen tasa-arvottomuutta, jolle ei välttämättä edes yritetä tehdä enään mitään.

Ihmiset eivät uskalla lähteä tukemaan tasa-arvoa, koska pelkäävät tulevansa huonosti kohdelluiksi tai jopa väkivallan kohteeksi.

Tasa-arvon huomioiminen opetuksessa näkyy hyvin Vilja Linjaman Pro gradu -tutkielman katkelmasta vuonna 2019, jossa Vilja sanoo: “Tasa-arvon huomioiminen opetuksessa on nykyään entistä tärkeämpää, kun suomalaisissa kouluissa on yhä enemmän maahanmuuttajataustaisia oppilaita.”. Myös ennen vanhaan naisten ja miesten välillä oli suurta tasa-arvottomuutta.

Ote
Ennen vanhaan naisten asema oli todella paljon huonompi kuin miesten. Naisia ei arvostettu juuri ollenkaan verrattuna miehiin.

He eivät saaneet yhtä hyvää mahdollisuutta opiskeluun tai koulutukseen kuin miehet. Heidän työntekoa ei arvostettu.

Kotona he elättivät miehen ja lapset sekä hoitivat kaikki kotityöt. Monet naiset joutuivat synnyttämään moneen kertaan, koska ei ollut toivottua että syntyisi tyttö lapsia.

Tyttö ja poika lapsen syntymisen toive tulee hyvin selvästi esille Elias Lönnrotin kokoamasta Kantelettaren runosta Tytär syntyi, tyhjä syntyi (1940, runosto.net, viitattu 13.3.2022), johon Elias on koonnut säkeistön: “Poika syntyi, polte syntyi, Polte syntyi, kaski kasvoi; Tytär syntyi, tyhjä syntyi, Tyhjä syntyi, kaiho kasvoi.”.

Tyttö lapset eivät olleet tuolloin toivottuja. Jos tyttö lapsi syntyi, hänet pahimmassa tapauksessa surmattiin.

Tuolloin mietittiin, että tyttöjen syntyminen ei ollut ylellistä. Naisia kohdeltiin muutenkin todella aliarvostetusti.

He olivat kuin esineitä joita myytiin miehille vaimoiksi. Onneksi nykyään tällainen kohtelu naisia kohtaan on melkein loppunut kokonaan ainakin kehittyneissä maissa.

Valitettavasti tätä samaa ei voida sanoa kaikista kehittyvistä maista, joissa naisia ei vieläkään arvosteta niin paljoa kuin muualla.