Johdanto
Suomi tunnetaan ympäri Eurooppaa ja koko maailmaa tasa-arvoisena ja reiluna maana sukupuolesta riippumatta. Tottakai ongelmia vieläkin on mutta olemme tulleet asiassa erittäin paljon eteenpäin reilun sadan vuoden aikana.

Askeleet kohti tasa-arvoa alkoivat jo varhain ennen itsenäistymistä. 1850-luvulla naisaktivistit puhuivat siitä miten tärkeää tyttöjen pääsy kouluun on.

1880-luvulla ensimmäiset naisaktivisti ryhmät perustettiin ja naisten ääni tasa-arvolle voimistui.

1878-naisille ja miehille asetettiin sama perintöoikeus, 1886 perustettiin ensimmäinen yhteiskoulu ja 1906 naiset Suomessa saivat äänestysoikeuden lisäksi täydet poliittiset oikeudet ensimmäisenä koko maailmassa.