Johdanto
Syöpätaudit on yhteisnimitys sairauksille, jotka muodostavat pahanlaatuisia kasvaimia. Eri syöpätauteja tunnetaan yli 2000. Suomessa noin joka kolmas sairastuu elämänsä aikana syöpään. Uusia syöpätapauksia Suomessa todetaan vuosittain reilut 30 000.

Ote
Syöpä saa alkunsa, jos solunjakautumista ohjaavasäätelyjärjestelmä häiriintyy. Näin voi käydä, jos yksittäisessä solussa tapahtuu mutaatioita eli perimäaineksen muutoksia. Aluksi perimäainekseltaan muuntuneita soluja kutsutaan esisyöpäsoluiksi.