Johdanto
Lasten kuolleisuus on vähentynyt huimasti 1930-luvulta 2000-luvulle tultaessa. 1930-luvun alussa noin seitsemänkymmentä lasta tuhannesta kuoli alle yksi vuotiaana.

Vuonna 2008 luvun vastaavuus oli noin kolme lasta tuhannesta. Yhdestä neljään ikävuoteen olevien lasten kuolleisuus oli 1930-luvulla noin 30 lasta tuhannesta. Luku laski noin yhteen lapseen tuhannesta 1990-luvulle mennessä.

Voimakkaasta laskusta huolimatta, kummassakin käyrässä näkyy suurehkoa sahausta kuolleisuuden määrissä 1930-luvun ja 1945-luvun välissä.

Tällöin määrä oli välillä jyrkässä laskussa ja seuraavaksi taas nousi voimakkaasti hetkellisesti. Kuolleisuus lähtee jyrkkään laskuun vuoden 1945 tienoilla ja jatkaa siitä suhteellisen tasaista laskua vuoteen 2008 asti. 1918 sisällissodan jälkeen Suomi aloitti eheytyspolitiikaksi kutsuttuja toimia saadakseen kansakunnan jaloilleen ja yhtenäisemmäksi. 1930-luvulla panostus alkoi näkyä Suomessa ja maa alkoikin kehittyä 20-luvun taantuman jälkeen nopeasti.

Varsinkin 1-4-vuotiaiden kuolleisuus näyttikin olevan jo laskussa ennen 1939 talvisodan vaikutusta, jolloin kummassakin käyrässä on huomattavissa nopea nousu.