Johdanto
Suomen sisällissodan taustalla oli erilaisia syitä ja aatteita. Valkoisten syynä oli muun muassa punakaartien uhkaava käytös. Myös vallankumouksen pelko ja tämän myötä Venäjän kommunismin leviämisen Suomeen pelko olivat syitä sotimiselle.

Valkoiset halusivat turvata Suomen sekä oman itsenäisyytensä. Valkoiset halusivat myös turvata oman henkilökohtaisen asemansa ja omaisuutensa.

Myös uskonnolla oli oma osansa valkoisten aatteena sodassa. Valkoiset halusivat pitää kiinni uskonnostaan, sillä sosialismissa poistetaan joskus myös uskonto.

Punaisten syinä sotaan oli ensinnäkin enemmistöaseman menetys eduskunnassa vuonna 1917. Punaisilla, jotka olivat paljolti työläisiä eivätkä rikkaita hyvin toimeentulevia ihmisiä, pelkoa oli myös elintarviketilanteesta, joka sotien vuoksi oli jo muutenkin huono.

Punaiset eivät uskoneet eduskunnan tekevän merkittäviä uudistuksia. Punaisilla ei istunut hyvin, kun suojelukunnat nostettiin Suomen järjestysvallaksi ikään kuin valkoisia turvaamaan. Punaiset myös enimmäkseen kannattivat sosialismia, missä työväen oloja parannettaisiin.