Suomen sisällisodan seuraukset | Essee | Arvosana 10

Johdanto
Suomen sisällissota vuonna 1918 oli sota, jonka osapuolia kutsutaan punaisiksi ja valkoisiksi. Sota alkoi vuoden alussa

ja siihen vaikuttivat monet vuoden 1917 tapahtumat Suomessa ja Venäjällä. Sodalla oli kuitenkin myös pitkäaikaisempia syitä.

Katkelma
Bolshevikit tekivät lokakuun vallankumouksen Venäjällä 1917 marraskuussa (ero kuukausissa johtuu eri kalentereista).

Tämä inspiroi Suomen punaisia siitä, että vallankumous voisi olla mahdollinen myös Suomessa, ja jotkut kutsuivatkin sisällisotaa "vallankumoukseksi".

Bolshevikit lupailivat Suomen punaisille apua kommunistiseen vallankumoukseen, mikä ehkä rohkaisi punaisia vielä lisää, vaikka bolshevikit eivät lopulta kyenneetkään auttamaan Suomen punaisia kovinkaan paljon.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia