Johdanto
Ennen kun Suomi oli Ruotsin vallan alla, oli kolme säätyä. Oli aatelisto, papisto ja rahvas. Kun Ruotsi valtasi Suomen alin sääty eli rahvas jaettiin kahtia. Siitä syntyi porvaristo ja alin sääty talonpojat.

Alimpana oli säädyttömät. Kolmisäätyopin mukaan, jokaisella säädyllä oli oma annettu tehtävä yhteiskunnassa.

Tehokkuuteen pyrkivässä valtiossa haluttiin pistää säädyt omille paikoilleen. Jokaisen säädyn piti tehdä tehtävänsä ja näin palvella valtioita ja kuningasta.

Aatelisto oli korkein sääty kaikista, ja heidän ei tarvinnut maksaa lainkaan veroja. Aatelit hoitivat hallintoa ja armeijaa.