Johdanto
Yleissivistyksen määritelmä ei ole yksiselitteinen. Joskus sillä tarkoitetaan tietomäärää, joka ihmisen tulee omata voidakseen toimia yhteiskunnassa normaalisti.

Yleisemmässä määritelmässä yleissivistys tarkoittaa niitä pohjatietoja ja -taitoja, jotka opitaan kasvatuksessa ja koulussa.

Ote
Ylen julkaisemassa artikkelissa Itsenäisen Suomen historia (9.7.2013) on kiteytetty itsenäisen Suomen historian pääpiirteet ja keskeisimmät tapahtumat.

Artikkelin tekemä yhteenveto alkaa Suomen liittämisestä Venäjään 1800-luvun alussa ja loppuu Suomen Euroopan Unionin jäsenyyteen 1900-luvun lopulla.

Historiaa itse luettuani pystyn pitämään artikkelia mainiona muistiinpanona Suomen historiasta, mutta suurelle osalle suomalaisista artikkeli saattaa tuntua vieraalta, koska historian osaamisesta on puutetta.

Suomalaiset kyllä tuntevat hyvin talvisodan, Kekkosen presidenttikaudet sekä itselleen tärkeäksi kokemat asiat Suomen historiasta

mutta monesti uumeniin jää Suomen historian kannalta niitäkin tärkeämpiä kohtia, koska niitä pidetään tylsinä.