Johdanto
1150-luvulla väitetyksi tapahtunut ns. ensimmäinen ristiretki on jo pitkään herättänyt keskustelua historiantutkijoiden parissa siitä syystä, että monet lähteet siitä ovat puutteellisia taikka myöhemmin kirjoitettuja.

Vaikka tapahtuman historiallisuudesta ei olla kovinkaan varmoja on sen merkittävyys suuri siltä osin, että sitä pidetään ruotsalaisten ensimmäisenä kuningasvallan aikana tehtynä järjestäytyneenä ja osin dokumentoitunakin yrityksenä tunkeutua Suomeen sanan historiallisessa merkityksessä motiivina mahdollisesti vallata sieltä alueita sekä käännyttää Suomen asukkaita kristinuskoon.

Ote
Historiantutkimuksessa lähteet ensimmäisestä ristiretkestä jaetaan usein niiden maallisen tai uskonnollisen motiivin perusteella.

Maallista motiivia edustaa Ruotsin tuolloinen hallitsija, Erik, josta kirjoitettua Erikin Legendaa pidetään usein tärkeimpänä vaikkakin arveluttavana lähteenä tälle retkelle.