Johdanto
Suola rakenteeltaan sisaltaa useimmiten positiivisen metalli-ionin ja negatiivisen epametalli- ionin, joka tekee siita teknisesti ioniyhdisteen.

Suolat ovat fyysiselta rakenteeltaan kiinteita ja kiteita, jotka ionisiteet pitavat koossa.

Muiden ioniyhdisteiden kaltaisesti myos suolojen vesiliuokset voivat johtaa sahkoa.

Suoloilla on myos korkea sulamispiste, joka johtuu ionien valissa olevista sahkoisista vetovoimista.

Kun suola sulaa, niin sen ionit irtaantuvat sen kidehilasta ja paasevat liikkeelle suolasta.

Sulanut suola johtaa sahkoa, koska sen ionit voivat liikkua vapaasti toisin kuin kiinteassa suolassa.