Johdanto
Vuoden 2021 parhaimpia puolia on se, että nykyään kaikki saavat olla oma itsensä. Yksi huonoimpia puolia on kuitenkin se, että kaikkia omana itsenään olevia ei hyväksytä omana itsenään.

THL:n teki vuonna 2019 kouluterveyskyselyn, jossa selvitettiin 8. ja 9. luokkalaisten sukupuolen ja seksuaalisuuden yhteyttä väkivaltaan, kiusaamiseen ja ahdisteluun.

Ihmisten suvaitsevaisuus lisääntyy sukupolvi sukupolvelta. Sukupuolia on muitakin kuin kaksi perinteistä, eikä esimerkiksi homoseksuaalisuus ole Ruotsissa enää hyväksyttävä syy jäädä sairaslomalle. Joukossamme on kuitenkin vielä ihmisiä, jotka syystä tai toisesta eivät pysty hyväksymään ihmisten erilaisuutta.

THL:n tutkimuksen mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat yläastelaiset kokevat keskivertoa enemmän vanhempien tai muiden huolta pitävien aiheuttamaa väkivaltaa sekä fyysisellä että henkisellä tasolla.

Usein syynä tähän on kasvattajien suvaitsemattomuus ja tietämättömyys. Murrosiässä koettu väkivalta voi jäädä ikuiseksi traumaksi, varsinkin jos syynä on oma identiteetti. Niin pitkään, kun meillä on suvaitsemattomia aikuisia, meillä tulee olemaan enemmän tai vähemmän heidän kasvattamiaan suvaitsemattomia lapsia.