Johdanto
Jo pienestä pitäen meillä kotona on opetettu, että pitää käyttäytyä hyvin. Se tarkoittaa sitä, että muistetaan olla kohteliaita, autetaan ja kunnioitetaan muita sekä ollaan kiitollisia siitä, mitä meillä on.

Ote
Uusissa sosialisaatioympäristöissä omaksuu uusia normeja. Peruskoulussa piti tehdä joka tunnille läksyt ja se oli todella tarkkaa. Lukioon tullessani oli omaksuttava uudet normit, kuten se, että pitää mennä oikeaan ruokailuvuoroon.

Lisäksi omaksuin uusia käytöstapoja, esimerkiksi sen, että opiskelu kannattaa jaksottaa pitkin jaksoa ja sen, että koulutöidenkin suhteen saa olla luova – niinpä rakensimme biologian solumallin pipareista.