Johdanto
Tänä päivänä meitä kontrolloi jopa sitä tiedostamatta suuri taho. Tämä taho on sosiaalinen media.

Sillä tarkoitetaan internetin uusia palveluita ja sovelluksia, joissa yhdistyy käyttäjien välinen kommunikaatio ja oma sisällöntuotanto.

Sosiaalinen media on varmasti edes käsitteenä hyvin tuttu monelle, eikä suotta: jopa 90% (Reuters Digital News Report) suomalaisista on erilaisten kyseisen palvelujen käyttäjä.

Näitä voivat olla esimerkiksi WhatsApp, Youtube tai Facebook. Erityisesti nuoriso on aktiivisena sosiaalisessa mediassa.

Peräti 80% 18-24 vuotiaista käyttivät sitä ensisijaisena uutisväylänä.
Sosiaalinen media on tuonut mukaan sekä hyviä että huonoja puolia.

Esimerkkinä positiivista seurauksista on helpottunut tiedonsaanti, verkostointi ja oman itsensä kehittäminen. Olen myös itse saanut todella monta hyvää ja pitkää kaverisuhdetta sosiaalisen median kautta.

Lisäksi monet tutkijat ovat sanoneet sen jopa voimaannuttavan ihmisiä, ja tämän mukana vähentänyt riippuvuutta instituutioon ja perinteiseen mediaan.