Sisällysluettelo
1. Työn tarkoitus
2. Johdanto
- Mittauksessa käytetyt välineet ja materiaalit
- Mittauksen suorittaminen
3. Mittaustulokset
4. Mittaustulosten käsittely
5. Johtopäätökset ja tulosten arviointi
6. Lähdeaineisto

Ote
Työn tarkoitus
Työn tavoitteena oli määrittää soran tiheys.

Johdanto
Homogeenisesta aineesta valmistetun kappaleen massa on suoraan verrannollinen kappaleen tilavuuteen

ts. kappaleen massa m kasvaa samassa suhteessa kuin tilavuus, V (Tynkkynen, 2016):
m=kV