Johdanto
Kyselyillään Sokrates pyrki kyseenalaistamaan yleisinä totuuksina pidettyjä väitteitä. Osoittaakseen väitteen epäpätevyyden

Sokrates käytti hyväkseen menetelmää, jossa väitteelle keksittiin vastaesimerkki. Toisin sanoen hän pyrki keksimään tapauksen, jossa väite on epätosi.

Ote
Sokrateen kysymykset olivat ärsyttäviä, sillä niihin oli vaikea vastata ja usein kun niihin vastasi Sokrates osasi kyselymenetelmäänsä perustuen esittää vastaväitteen ja osoittaa vastauksen puutteelliseksi tai vääräksi.

Sokrates ei kuitenkaan tehnyt tätä saattaakseen ihmisiä naurunalaisiksi. Hän halusi opettaa kansaa ja näyttää heille, että asiat eivät läheskään aina ole niin, miten niiden on ajateltu olevan.

Sokrates oli omien sanojensa mukaan kuin paarma, joka piti laiskan lehmän aktiivisena. Laiskalla lehmällä hän tarkoitti ateenalaisia.