Johdanto
Sijoittaminen tarkoittaa yksinkertaisesti oman rahan laittamista joko osakkeisiin (eli kaupankohteena on useimmiten arvopaperit, jotka ovat näitä osakkeita.

Niitä voidaan ostaa julkisista yhtiöistä.) rahastoihin tai indeksirahastoihin, jonka jälkeen ne voidaan myydä.

Osakkeiden/rahastojen/indeksirahastojen tavoitteena on tuoda voittoa itselleen, kun niihin sijoitetaan.

Ote
Sijoittaminen ja sen suosio on noussut viimevuosina hurjasti, jonka johdosta erilaisia sijoittajia on tullut.

Vastuulliset sijoittajat ovat halunneet sijoittaa yrityksiin, jotka yrittävät estää maailmalla vallitsevia ongelmia.

Eettiset sijoittavat ovat halunneet sijoittaa ennemmin yrityksiin, jotka tekevät eettisiä tekoja, kuin yrityksiin, jotka tekisivät voittoa.