Johdanto
On olemassa monenlaisia seksuaalisia suuntautumisia, jotka kertovat sen, kehen kukakin ihminen rakastuu.

Seksuaalinen suuntautuminen määritellään yleisemmin oman ja vastapuolen sukupuolen mukaan.

Kun ihminen ihastuu vastakkaiseen sukupuoleen, eli usein nainen mieheen tai mies naiseen, kutsutaan tätä heteroseksuaalisuudeksi.

Heteroseksuaalisuuden edustajia kutsutaan yleisemmin vain heteroiksi. Heterous on seksuaalisuuksista yleisin, ja sitä pidetään yhteiskunnassamme eräänlaisena normina.

Tästä voi koitua ongelmia, sillä seksuaalivähemmistöjä taas syrjitään ja kiusataan jo koulussa, koska seksuaalivähemmistöjen edustajia pidetään joissakin tilanteissa erilaisina kuin muut.

Ote
Panseksuaalisuus ja biseksuaalisuus sekoittuvat helposti keskenään, ja ne ovatkin osittain päällekkäisiä.

Panseksuaalisuudessa ihmisen seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu ihmiseen tämän sukupuolesta riippumatta.

Kiinnostuksen kohteen sukupuolella ei ole heille merkitystä. Monet panseksuaalit kokevat termin vapauttavan luokittelemasta seksuaalisen kiinnostuksen kohteita heidän sukupuolensa mukaan.

Ihminen voi myös määritellä itsensä sanalla ”queer”, josta käytetään usein lyhennettä ”Q”. Kirjaimella Q viitataan englanninkieliseen sanaan ”questioning”, jolla. voidaan viitata kahteen asiaan.

Sillä voidaan viitata siihen, että ihminen vasta etsii omaa seksuaalista suuntautumistaan, tai siihen, että henkilö kyseenalaistaa koko ihmisten seksuaalisuuden suuntautumisen määrittelyn. Termi ”queer” määritellään siten, että termin edustaja pakenee määritelmiä ylipäänsä.