Johdanto
Saska Saarikoski käy läpi kolumnissaan ”Sharia, Putin ja muut vapauden viholliset” (8.1.2017) sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä, sekä sen hyötyjä ja haittoja.

Aihe itsessään on aina ajankohtainen, mutta se on noussut viime vuosina pinnalle muun muassa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin toiminnan takia.

Ote
Saska Saarikosken kolumni ”Sharia, Putin ja muut vapauden viholliset” (8.1.2017) sekä Nuoren opettajattaren blogiteksti ”William Shakespeare Macbeth” (19.11.2015) ovat tyylillisesti toisistaan eriäviä tekstejä.

Yksi suurimmista tekstin tyyliin vaikuttavista tekijöistä on tekstin julkaisupaikka. Saarikosken kolumni on todennäköisesti julkaistu sanomalehdessä, kun taas Nuoren opettajattaren teksti on poimittu nettiblogista.

Lukija yleensä odottaa erityylisiä tekstejä lukiessaan sanomalehteä, kuin selaillessaan blogia internetissä.

Tekstin tarkoitus eli se, mihin tekstillä pyritään, vaikuttaa oleellisesti tekstin tyyliin. Jos tekstin tarkoituksena on tuoda ilmi tosiasioita tai kertoa jostakin tärkeästä tapahtumasta neutraalisti ja informoivasti

tulee tyylin olla asiakirjamaista tekstiä. Saarikosken kolumni on tästä loistava esimerkki. Saarikoski ei ole keskittynyt rakentamaan kolumniinsa mahdollisimman värikkäitä kielikuvia ja kumpuilevia lauserakenteita

vaan päinvastoin tuomaan tosiasiat ilmi mahdollisimman yksinkertaisella tavalla. Kolumnin teksti on miltei tietokirjamaista, mikä toimii kyseisessä kontekstissa.