Johdanto
Ihmiset kommunikoivat keskenään sanoilla. Ihminen eroaa lähimmistä sukulaisistaan apinoista puhetaitonsa avulla. Sanat ovat nostaneet ihmiskunnan maailman valtiaiksi

koska niiden käyttötarkoitukset ovat niin monipuoliset. Sanat kun sisältävät niiden suoran merkityksen lisäksi paljon muuta. Sanojen merkitysten lisäksi ne kertovat paljon meistä.

Ote
Selkein sanoilla vaikuttamisen muoto on politiikka, jossa oman puolueen agendaa yritetään saavuttaa kuvailemalla sitä mahdollisimman houkuttavasti kansalle.

Sen jälkeen kansalaiset päättävät, mikä puolue heille sopii parhaiten, ja äänestävät tätä. Tässä demokratiamuodossa sanoilla on suurin valta, koska niiden avulla on saatava kansa omalle puolelle.

Demokratia on sivistynyt päätöstentekotapa, jonka positiiviset puolet selkeästi painavat enemmän kuin negatiiviset. Demokratiassa on kuitenkin myös huonoja puolia.